ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ

Εξ ορισμού το χάος προκαλεί ίλιγγο διότι ορίζεται ως ένα αμάγαλμα πιθανοκρατικής απεραντοσύνης και τυχαιότητας. Μιας τυχαιότητας βρεφικής, από τη ματιά ενός θαρρείς μυωπικού παρατηρητή. Μυωπικός καθώς ταυτίζει τη τύχη με το χάος. Το χάος προκαλεί τρόμο ενώ η τύχη μια ψυχολογική ανάπαυση, μια αποποίηση. Αυτή λοιπόν η φυγόκεντρος δύναμη

Continue reading